Viktig information om inställda PB-aktiviteter

Käre Bröder av alla Grader i Borås Par Bricole

Vi Styrande har noga följt informationen från regering och expertmyndigheter kring Coronaviruset. Vi har haft ett antal underhandsmöten samt varit i kontakt med såväl systerloger, Moderlogen och enskilda medlemmar.

Enligt Folkhälsomyndigheten är vi fortsatt bara i början på en omfattande upptrappning av spridningen. ”Toppen på ett jättestort isberg”. De har mycket svårt ge en säker prognos för kommande månader. Man uppmanar att begränsa alla sociala samlingar oavsett antal personer och menar att det inte alls är säkert spridningen kommer avta under sommaren. Vi ser det som angeläget att Par Bricole tar sitt ansvar för att inte i onödan riskera ökad smittspridning.

Våra sammankomster föregås alltid av att ett stort antal Bröder förbereder långt i förväg.
Såväl Ämbetsmän som Talanger samlas för manusframtagning, arrangemang, repetitioner, kollationeringar, beställningar mm.

Av ovan orsaker samt samtliga Bröders hälsa och planering har vi tagit det för vårt gamla och Lysande Sällskap unika beslutet ställa in Borås PBs samtliga allmänna aktiviteter under resterande del av verksamhetsåret (mars-juni) och sommarmånader (juli – sept). Det gäller bl.a. PB4 den 21 mars, PB7 den 8 maj, Stora Rådet den 11 maj, PB golfen i juni, 5/8 förgrad den 31 aug, PB10 den 12 sept, Ämbetsmannakalas den 28 sept. Alltså en total Bricolistisk paus.

Vad gäller PB 10 är den helt avhängd av förberedelser och beslut på Stora Rådet varför även den ställs in. Vi kommer genomföra PB 10 nästa år i september. De var tredje år återkommande sammankomsterna kommer genomföras enligt följande:
2021 PB 10
2022 Dame Bricoleri
2023 PB 9

Vid mindre aktiviteter inom enskilda grupper, såsom exempelvis styrelsemöten eller liknande, kan respektive grupp dock välja fortsätta med sådan aktivitet, givet att man iakttar de försiktighetsåtgärder Folkhälsomyndigheten rekommenderar.

I övrigt kommer vi tre Styrande med hjälp av Bröder i AU samt Parkhallsbolagets ledningsgrupp fortsatt sköta Sällskapets angelägenheter. Vi kommer hålla samtliga Bröder informerade via mejl om eventuella förändringar i nuvarande förhållanden.

Vi räknar med att starta nästa verksamhetsår med Årsmöte och ett Lysande PB 1 med många recipienter den 10 oktober.

Vid eventuella frågor, tankar eller synpunkter är Ni välkomna kontakta någon av oss.

Med Bricolistisk Hälsning!

Göran Olofsson – Styrande Mästare
Hans Berglund – Deputerad Styrande Mästare
Claes Palmén – Styrande Kansler

Kommentera inlägget

Stäng meny