Betalning
årsavgift

Som du säkert läst i Klang! kan vi erbjuda betalning på hemsidan, och det kan vi. Men inte riktigt just nu…

Borås Par Bricole har under ett antal år haft en väl fungerande lösning för betalning via hemsidan, både för medlemsavgiften och våra Kalas.
Dessvärre har denna lösning lagom till starten av verksamhetsåret utdaterats, och det arbetas febrilt för att få igång en ny lösning.

Fram till dess hänvisar vi till inbetalningskortet som följde med det senaste numret av Klang!. Ni är naturligtvis välkomna tillbaka till hemsidan när allt är på plats. Ytterligare information kommer att distribueras via e-post.

Vi ber om överseende och förståelse för att tekniken inte alltid vill samma sak som vårt Lysande Sällskap.

KLANG!