Hösten i Borås Par Bricole

Det är hög tid att sprida lite ljus över vad som händer i Borås PB och även i övriga loger i Sverige.

I princip är det mesta i PB-Sverige just nu satt på sparlåga. Enda undantagen är där man kan ses under den rekommenderade gränsen på 50 personer. Exempelvis Grad 9 i Malmö PB nu i höst.

Här i Borås har vi nyligen haft sammanträden i våra beslutande organ (AU och i Sällskapets Styrelse). Det är en svår balansgång att dels förhindra smittspridning inom Sällskapet och att tänka på Brödernas hälsa. Samtidigt har vi en skyldighet att vårda ett urgammalt arv i vårt Sällskap. Vi har noterat att vissa av Folkhälsomyndighetens föreskrifter ligger kvar även om en del regler har lättats upp. Samtidigt kommer från Myndigheten just nu något mer positiva signaler än tidigare.

Mot denna bakgrund har vi Styrande nu, den 24 september, fattat följande beslut:

• Grad 1 den 10 oktober skjuts upp.
• Grad 6 den 7 november ställs in. 
• Barbaradagens den 7 dec ställs in

Om smittspridningen under resten av hösten utvecklas någorlunda positivt här i Västsverige och om myndigheten kan tänka sig att justera maxantalet på 50 personer uppåt – så är vår målsättning att använda den lediga lördagen 7 dec till att genomföra en Grad 1 den dagen. Detta för att hålla ritualstyrt årsmöte men framförallt för att förbereda vårens Gradgivningar av 2:a och 3:e Graden. Därpå hoppas vi att verksamheten kan bedrivas i enlighet med tidigare plan.

Alla våra Talanger och Ämbetsmän har ju en viss startsträcka innan vi kan gå igång, men om vi får ett positivt besked någon gång i oktober-början av november, så kan vi köra igång.

För att leva upp till gällande regler så kommer vi tills vidare att begränsa numerären Bröder vid våra sammankomster. Vi följer i detta helt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  Sällskapet kommer att ge optimala yttre förutsättningar för detta, men det är alltid den enskildes egna privata ansvar – tänk på att det ligger på varje enskild Broders eget personliga ansvar om man vill delta. 

Du som hör till ”riskgrupp”: överväg noga om Du över huvud taget avser att närvara.

Med en innerlig önskan om att vi kan ses senare till hösten/vintern!

Broderliga hälsningar

Göran Olofsson – Styrande Mästare
Hans Berglund – Deputerad Styrande Mästare
Claes Palmén – Styrande Kansler

Kommentera inlägget