Det har varit en slingrig bana, vår käre Riddareprelats väg till där han är idag. Detta fick ett 75-tal åhörande Bröder samt kärälskeliga höra då Caritas anordnade en föreläsning/intervju med Robert Lorentzon, domprost i Skara stift.

Det gamla talesättet ”ju fler kockar, desto sämre soppa” stämmer knappast, och måste revideras till vad som står i rubriken. Något annat kan jag inte få det till efter att ha besökt Luculli Gille i Borås en kväll i oktober.

Folkhälsomyndigheten hade släppt alla restriktioner efter pandemitiden, så nu kändes det som ett riktigt kosläpp när dörrarna öppnades för Första Arbetsgraden på 20 månader! Tror att de flesta kände en glädje att ”nu var det som vanligt, igen”.

Nytt telefonnummer till Borås Par Bricoles kansli Det nya numret är: 0792 – 02 02 22. Förutom att det nya abonnemanget/numret fungerar bättre, så är det billigare. Det tackar vi vår Broder och sponsor Hans Carlsson och Chilimobil för. (Det gamla numret gäller alltså inte längre). Kansliet