PB 3

- oförgängligt skinande Bröders grad

Det Lysande Sällskapet Borås Par Bricole hälsar samtlige Bröder av Tredje och Högre Grader varmt välkomna!

Vad skillnad är emellan KLARE och BEFALLANDE ÖVERKOMMENDÖRER och OFÖRGÄNGLIGT SKINANDE BRÖDERS färdigheter, vet vi nästan alla svaret på.
Men innan våra nyblivna KOBÖK kan höjas upp till Oförgängligt Skinande Bröder skall de som brukligt först genomgå våra uråldriga ritualers prövningar.

Följ detta drama på plats!

Till kaffet efter middagen finns inte bara möjlighet till avec utan dessutom bjuder Den Bacchanaliska Kören in till underhållning:

"KI Thornbergs Lonely Hearts Club Band"

Kapitelinformation

Klädsel

Kvällens meny

Stort tack till Kalasets sponsor!