Missa inte det nya fullspäckade numret av Klang!
Om du inte redan läst det, har Du en massa trevlig läsning framför Dig.

Det Lysande Sällskapet Borås Par Bricole
hälsar samtlige Bröder av alla Grader varmt välkomna till Kommendörsgraden – PB 1 –
Lördagen den 16 oktober 2021, klockan 17:00 i Parkhallen

Vid ett stämningsfullt och vackert Kapitel dubbades tretton nya Riddare av Gyllene Korset.

Mycket pekar på att pandemirestriktioner kommer lättas i närtid, och vi planerar nu för en efterlängtad uppstart av våra anständiga tidsfördrif!