Efterfrågan har varit enorm och såväl ordinarie platser som reservlista är fulltecknade.
Därför har vi inte möjlighet att ta emot fler anmälningar.

Ett ordensällskap i tiden med rötter i historien

Par Bricole är ett ordenssällskap, vars mål är att vårda och bevara det svenska kulturarvet, särskilt vad rör sång, musik, teater och talekonst.

Tre av förgrundsfigurerna vid Par Bricole:s tillkomst var vännerna Carl Michael Bellman, Carl Israel Hallman och Olof Kexel. Bellman blev Par Bricole:s förste ordensskald och efter hans död 1795 blev Hallman den andre. Orden instiftades på Södra Stadshuset (det nuvarande Stadsmuseet) den 15 maj 1779. Snart fick Moderlogen i Stockholm efterföljare i andra städer.
I Göteborg finns dotterlogen Göta PB (Grundad 1801). Övriga dotterloger i åldersordning är Vänersborgs PB (1839), Borås PB (1860), Malmö PB (1878), Jönköpings PB (1879), och Sundsvalls PB (1985).

Borås Golfklubb – Fredag 30e augusti
Välkommen till en härlig golfdag tillsammans med Bacchi-svingare och Borås Par Briciole!

Läs mer om en vanlig dag för Styrande Mästaren i Borås Par Bricole

Söndagen den 5:e maj samlades Bröderna för att genomföra Konung Sverkers Riddaregrad, den 2:a Riddaregraden eller den Sjunde graden.

Måndagen den 15:e april sammaträdde Stora Rådet som består av Sällskapets RGK och RSK. Denna gång var det ett 60-tal Bröder som samlades i Forum Bricolarum för att få information om tillståndet i Sällskapet, såväl pekuniärt som andligt.

Stäng meny