Nu är anmälan till PB4 öppen!

Ett ordensällskap i tiden med rötter i historien

Par Bricole är ett ordenssällskap, vars mål är att vårda och bevara det svenska kulturarvet, särskilt vad rör sång, musik, teater och talekonst. Tre av förgrundsfigurerna vid Par Bricole:s tillkomst var vännerna Carl Michael Bellman, Carl Israel Hallman och Olof Kexel. Bellman blev Par Bricole:s förste ordensskald och efter hans död 1795 blev Hallman den andre. Orden instiftades på Södra Stadshuset (det nuvarande Stadsmuseet) den 15 maj 1779. Snart fick Moderlogen i Stockholm efterföljare i andra städer. I Göteborg finns dotterlogen Göta PB (Grundad 1801). Övriga dotterloger i åldersordning är Vänersborgs PB (1839), Borås PB (1860), Malmö PB (1878), Jönköpings PB (1879), och Sundsvalls PB (1985).

Missa inte det nya fullspäckade numret av Klang!
Om du inte redan läst det, har Du en massa trevlig läsning framför Dig.

Det Lysande Sällskapet Borås Par Bricole
hälsar samtlige Bröder av alla Grader varmt välkomna till Kommendörsgraden – PB 1 –
Lördagen den 16 oktober 2021, klockan 17:00 i Parkhallen

Vid ett stämningsfullt och vackert Kapitel dubbades tretton nya Riddare av Gyllene Korset.

Mycket pekar på att pandemirestriktioner kommer lättas i närtid, och vi planerar nu för en efterlängtad uppstart av våra anständiga tidsfördrif!

PB Arkivet

Ett antal Bröder i våra tre västsvenska loger, Göteborg, Vänersborg och Borås harutvecklat ett modernt och säkert system för medlemsadministration.

Nu är det i gång och våra Bröder testar för fullt de funktioner som är klara idag. Under kommande månader kommer allt fler funktioner att läggas till. Vi kommer fortsätta att utveckla vårt nya PB Arkiv de kommande åren.