Nu är anmälan till PB4 öppen!

Ett ordensällskap i tiden med rötter i historien

Par Bricole är ett ordenssällskap, vars mål är att vårda och bevara det svenska kulturarvet, särskilt vad rör sång, musik, teater och talekonst.

Tre av förgrundsfigurerna vid Par Bricole:s tillkomst var vännerna Carl Michael Bellman, Carl Israel Hallman och Olof Kexel. Bellman blev Par Bricole:s förste ordensskald och efter hans död 1795 blev Hallman den andre. Orden instiftades på Södra Stadshuset (det nuvarande Stadsmuseet) den 15 maj 1779. Snart fick Moderlogen i Stockholm efterföljare i andra städer.
I Göteborg finns dotterlogen Göta PB (Grundad 1801). Övriga dotterloger i åldersordning är Vänersborgs PB (1839), Borås PB (1860), Malmö PB (1878), Jönköpings PB (1879), och Sundsvalls PB (1985).

Det är hög tid att sprida lite ljus över vad som händer i Borås PB och även i övriga loger i Sverige.

Borås Par Bricole har ett stort och omfattande lager med rekvisita. Nu i coronatider har några handlingskraftiga Bröder tagit som sin uppgift att gå igenom och snygga till och våra klenoder.

Lördagen den 22:a februari gavs Tredje Graden med hela 32 antal recipiender. Totalt var det 250 Bröder inklusive gäster från Göta och Vänersborg.

Caritas bjuder in till träff med samtal om livsfrågor – behöver vi framtidsfullmakt, testamente,
äktenskapsförord och gåvobrev?

Vilket kalas det blev! Ett av de bästa någonsin enligt många.
Nu finns det dessutom bilder att se från Dam-PB 2019

Stäng meny