Tre års väntan är nu äntligen över. En minnesvärd kväll väntar oss med mycken gemenskap, mat, dryck, theater, sång, musik och dans.

Vi ser verkligen fram emot att träffas!

Ett ordensällskap i tiden med rötter i historien

Par Bricole är ett ordenssällskap, vars mål är att vårda och bevara det svenska kulturarvet, särskilt vad rör sång, musik, teater och talekonst.

Tre av förgrundsfigurerna vid Par Bricole:s tillkomst var vännerna Carl Michael Bellman, Carl Israel Hallman och Olof Kexel. Bellman blev Par Bricole:s förste ordensskald och efter hans död 1795 blev Hallman den andre. Orden instiftades på Södra Stadshuset (det nuvarande Stadsmuseet) den 15 maj 1779. Snart fick Moderlogen i Stockholm efterföljare i andra städer.
I Göteborg finns dotterlogen Göta PB (Grundad 1801). Övriga dotterloger i åldersordning är Vänersborgs PB (1839), Borås PB (1860), Malmö PB (1878), Jönköpings PB (1879), och Sundsvalls PB (1985).

Söndagen den 5:e maj samlades Bröderna för att genomföra Konung Sverkers Riddaregrad, den 2:a Riddaregraden eller den Sjunde graden.

Måndagen den 15:e april sammaträdde Stora Rådet som består av Sällskapets RGK och RSK. Denna gång var det ett 60-tal Bröder som samlades i Forum Bricolarum för att få information om tillståndet i Sällskapet, såväl pekuniärt som andligt.

En skön vårdag, för visst var det en sådan, var det dags för arbetsgradernas sista sammankomst under arbetsåret.

Fredagen den 8 mars var det ett gäng ystra Borås-bröder som tog chansen åka västerut för att besöka det “goa Götet” och få uppleva Den Skinande graden.

Stäng meny