Nu är anmälan till PB4 öppen!

Lansering av vårt nya system - PB Arkivet

Ett antal Bröder i våra tre västsvenska loger, Göteborg, Vänersborg och Borås harutvecklat ett modernt och säkert system för medlemsadministration.

Nu är det dags att smyga igång och släppa in våra Bröder för att börja testa de funktioner som är klara redan idag. Under kommande månader kommer allt fler funktioner att läggas till. Vi kommer fortsätta att utveckla vårt nya PB Arkiv de kommande åren.

Ett ordensällskap i tiden med rötter i historien

Par Bricole är ett ordenssällskap, vars mål är att vårda och bevara det svenska kulturarvet, särskilt vad rör sång, musik, teater och talekonst. Tre av förgrundsfigurerna vid Par Bricole:s tillkomst var vännerna Carl Michael Bellman, Carl Israel Hallman och Olof Kexel. Bellman blev Par Bricole:s förste ordensskald och efter hans död 1795 blev Hallman den andre. Orden instiftades på Södra Stadshuset (det nuvarande Stadsmuseet) den 15 maj 1779. Snart fick Moderlogen i Stockholm efterföljare i andra städer. I Göteborg finns dotterlogen Göta PB (Grundad 1801). Övriga dotterloger i åldersordning är Vänersborgs PB (1839), Borås PB (1860), Malmö PB (1878), Jönköpings PB (1879), och Sundsvalls PB (1985).

Vid ett stämningsfullt och vackert Kapitel dubbades tretton nya Riddare av Gyllene Korset.

Missa inte det nya fullspäckade numret av Klang!
Om du inte redan läst det, har Du en massa trevlig läsning framför Dig.

Mycket pekar på att pandemirestriktioner kommer lättas i närtid, och vi planerar nu för en efterlängtad uppstart av våra anständiga tidsfördrif!

Som en aperitif inför de förhoppningsvis snart återkommande fysiska kapitlen i Parkhallen serverade våra Providörer en samvaro i cyberrymden, givetvis i fullkomlig säkerhet.

Vilket kalas det blev! Ett av de bästa någonsin enligt många.
Nu finns det dessutom bilder att se från Dam-PB 2019