Nu är anmälan till PB3 öppen!

Ett ordensällskap i tiden med rötter i historien

Par Bricole är ett ordenssällskap, vars mål är att vårda och bevara det svenska kulturarvet, särskilt vad rör sång, musik, teater och talekonst.

Tre av förgrundsfigurerna vid Par Bricole:s tillkomst var vännerna Carl Michael Bellman, Carl Israel Hallman och Olof Kexel. Bellman blev Par Bricole:s förste ordensskald och efter hans död 1795 blev Hallman den andre. Orden instiftades på Södra Stadshuset (det nuvarande Stadsmuseet) den 15 maj 1779. Snart fick Moderlogen i Stockholm efterföljare i andra städer.
I Göteborg finns dotterlogen Göta PB (Grundad 1801). Övriga dotterloger i åldersordning är Vänersborgs PB (1839), Borås PB (1860), Malmö PB (1878), Jönköpings PB (1879), och Sundsvalls PB (1985).

Caritas bjuder in till träff med samtal om livsfrågor – behöver vi framtidsfullmakt, testamente,
äktenskapsförord och gåvobrev?

Det har gått tre år sedan De Bacchanaliska Lekarne bjöd på PB-pub senast. Att det var efterlängtat visades genom att de 250 platserna såldes slut, och man fick sätta ”lapp på luckan”!

Lördagen den 16:e november träffades Bröderna och anhöriga för att fira minnet över de Bröder som lämnat oss. Kyrkan var som vanligt välfylld även med besökare utom ordenssällskapet.

Första graden är alltid högtidlig och har också ett stort underhållningsvärde. Så även i år, lördagen den 12 oktober. 325 Bröder varav drygt 50 gäster hade infunnit sig, av dessa deltog ett tiotal i det första providörsmötet någonsin, arrangerat av Hans Carlsson och Steinar Eiriksson.

Vilket kalas det blev! Ett av de bästa någonsin enligt många.
Nu finns det dessutom bilder att se från årets Dam-PB

Stäng meny