Nu är anmälan till PB6 öppen!

Ett ordensällskap i tiden med rötter i historien

Par Bricole är ett ordenssällskap, vars mål är att vårda och bevara det svenska kulturarvet, särskilt vad rör sång, musik, teater och talekonst. Tre av förgrundsfigurerna vid Par Bricole:s tillkomst var vännerna Carl Michael Bellman, Carl Israel Hallman och Olof Kexel. Bellman blev Par Bricole:s förste ordensskald och efter hans död 1795 blev Hallman den andre. Orden instiftades på Södra Stadshuset (det nuvarande Stadsmuseet) den 15 maj 1779. Snart fick Moderlogen i Stockholm efterföljare i andra städer. I Göteborg finns dotterlogen Göta PB (Grundad 1801). Övriga dotterloger i åldersordning är Vänersborgs PB (1839), Borås PB (1860), Malmö PB (1878), Jönköpings PB (1879), och Sundsvalls PB (1985).

Nytt telefonnummer till Borås Par Bricoles kansli Det nya numret är: 0792 – 02 02 22. Förutom att det nya abonnemanget/numret fungerar bättre, så är det billigare. Det tackar vi vår Broder och sponsor Hans Carlsson och Chilimobil för. (Det gamla numret gäller alltså inte längre). Kansliet

Vilken härlig start vi haft på PB-säsongen! Efter det långa uppehållet under pandemin, kan och får vi äntligen träffas igen. Och självklart är våra eminenta Ordens fotografer i uppe i full fart också! Gå in på bildgalleriet och titta på nya bilder från de senaste kalasen!

Missa inte det nya fullspäckade numret av Klang!
Om du inte redan läst det, har Du en massa trevlig läsning framför Dig.

Vid ett stämningsfullt och vackert Kapitel dubbades tretton nya Riddare av Gyllene Korset.

PB Arkivet

Ett antal Bröder i våra tre västsvenska loger, Göteborg, Vänersborg och Borås harutvecklat ett modernt och säkert system för medlemsadministration.

Nu är det i gång och våra Bröder testar för fullt de funktioner som är klara idag. Under kommande månader kommer allt fler funktioner att läggas till. Vi kommer fortsätta att utveckla vårt nya PB Arkiv de kommande åren.