Som medlem i Borås Par Bricole får du, några gånger per år, vår medlemstidning Klang! i brevlådan.

Nyttig information varvas med trevliga repotage från våra sammankomster, intressanta historiska porträtt och annat läsvärt.
Nu finns även möjligheten att ladda ner alla som PDF.

För mer information, kontakta någon av våra Bröder i redaktionen.

Vi har redan ett antal duktiga skribenter till tidningen, men vi kan bli fler!
Som du sett i tidningen och på webben är det i första hand referat från våra Kapitel och sammankomster, men det finns också möjlighet att skriva om annat. Vi tror oss veta att det finns flera Bröder som både kan och tycker det är roligt att skriva. Välkommen att kontakta mig (gavia@telia.com) om du vill bidra. Eller om du bara har goda idéer om innehållet i tidningen!

Claes Persson, Ordens redaktör

Redaktör

Claes Persson
0709-77 52 48
E-post

Biträdande Redaktör

Kent Carlsson
0730-23 76 47
E-post

Annonser

Nenne Palmé
0706-340672

E-post

Ladda ner och läs Klang!