Som medlem i Borås Par Bricole får du, några gånger per år, vår medlemstidning Klang! i brevlådan.

Nyttig information varvas med trevliga repotage från våra sammankomster, intressanta historiska porträtt och annat läsvärt.
Nu finns även möjligheten att ladda ner alla som PDF.

För mer information, kontakta någon av våra Bröder i redaktionen.

Redaktör

Claes Persson
0709-77 52 48
E-post

Biträdande Redaktör

Kent Carlsson
0730-23 76 47
E-post

Annonser

Nenne Palmé
0706-340672

E-post

Ladda ner och läs Klang!