Kansliet bemannas måndag – torsdag 09.00 – 11.00, i de ombyggda lokalerna i Parkhallen (ingång Fristadsvägen).

Kansliet ansvarar för att de flesta data i kanslidatasystemet registreras, som att alla Bröder får närvaron, grader och medaljer registrerade, att kallelser skickas ut och mötesdagar kalenderförs.

Vi uppmanar alla Bröder att så snart som möjligt, efter förändringar av adress, telefon och/eller e-mail göra detta direkt via PB:s hemsida.
Har du glömt inloggningsuppgifterna? Hör av dig till oss via telefon eller e-mail. Vi ändrar naturligtvis också dina data om du tycker detta är enklare. Betala din medlemsavgift inom föreskriven tid – detta underlättar mycket i vår administration.

Kom gärna till oss för ett besök, alla är hjärtligt välkomna. Klockan 10.00 dricker vi kaffe och ”tjôtar” en stund. 

Välkommen!