Torsdagen den 12 juli 1860 var förmodligen en varm, dåsig sommareftermiddag i den lilla staden Borås. Nere vid Viskan, där Stora Brogatan övergår i Västerbro, huserade då ”Enigheten”, en sammanslutning i sällskapligt syfte, med lokal hos Konditor Lundbeck. Det var ett mycket uppskattat ”Schweizeri”, flitigt frekventerat av det nöjeslystna Borås. (Idag finner vi Den Danske Bank i denna fastighet).

Fram mot klockan 17.00 sågs ett betydande antal av stadens bemärkte herrar passera genom entrén för att hörsamma den inbjudan till bildandet av ett nytt Brödrasällskap i staden, som cirkulerat sedan januari. Väl på plats möttes man av de 10 boråsare som, i egenskap av medlemmar i den redan etablerade logen i Wenersborg av det Lysande Sällskapet Par Bricole, hade tagit initiativet till detta första möte i Borås. Vi skall försöka teckna en kortfattad bild av dessa våra Grundare.

Klicka på de fetstilade namnen för att läsa mer.

Peter Andreas Dahlgren
(60 år) Postmästare

Jacob Alfred Wendt
(30 år) t.f. Borgmästare

Carl Birger Bergendahl
(45 år) Häradsskrivare

Magnus Håkan Timell
(70 år) Kronofogde

Fredrik Wilhelm Hammarström
(44 år) v. Häradshövding

Carl Björnwall
(34 år) Kamrer

Anders Sjöberg
(58 år) Kronofogde

Elis Hammarin
(35 år) Länsman

Johan Daniel Bergström
(36 år) Kronolänsman

Carl Fredrik Hallberg
(37 år) Stationsinspektor