Evenemangsdetaljer


Det Lysande Sällskapet Borås Par Bricole inbjuder till S:T SIGFRIDS RIDDARE-BRÖDER (VI graden)

Enligt hävdvunnen tradition börjar vi med en Minneshögtid över bortgångna Bröder kl 16:00 i Carolikyrkan.
Dit är Bröder av alla Grader, anhöriga liksom intresserad allmänhet välkomna. I kyrkan är vår Riddare-Prelat Robert Lorenzon officiant. Sedvanligt deltar våra Talanger i kyrkan.

Efter minneshögtiden sammanträder Sjätte Graden och Högre för Gradgivning och Parentation i Kapitelsalen, Parkhallen. Busstransport kommer att ordnas från kyrkan, dock i begränsad omfattning.
Efter S:t Sigfrids Riddarkapitel blir det sedvanligt Gåsakalas. Bröder av Grad 6 och högre hälsas varmt välkomna till både kyrkan och till efterföljande Kapitel.

PROGRAM

15.45 Samling för Sjätte Gradens Bröder och Högre i Caroli Församlingshem
16:00 Procession in i Kyrkan

Efter ankomsten till Parkhallen intas platserna i Kapitelsalen utan dröjesmål

HÖGTIDSDRÄKT MED SVART VÄST – YTTERKLÄDER AVHÄNGS I PARKHALLEN