Redan från invigningen av Borås Par Bricole, den 5 oktober 1860,var sången ett viktigt inslag, även om någon manskör då knappast hade hunnit bildas. Det fanns dock redan en sångförening i staden, vars medlemmar till stor del så småningom invaldes i Par Bricole. 1860 blev handlanden C B Björk den förste körledaren i Borås Par Bricole. Fyra år senare tillträdde fabrikören Charles Palmén, som kom att verka i sitt ämbete i hela 33 år.

Dagens kör har som sin viktigaste uppgift att medverka med sånger vid gradgivningarna samt att underhålla vid måltidskalas, spex och andra PB-evenemang. Varje år i november framträder kören vid Sällskapets välbesökta parentationshögtid i Carolikyrkan och denna minnestund är också öppen för allmänheten. Därutöver medverkar sångare ur kören vid minnesstunder för bortgångna sångarbröder och bemärkta PB-medlemmar. Inom kören står också den s.k. Pensionärs-kören för olika framträdanden även utanför Par Bricole.

Nyare, mycket uppskattade traditioner är körens vårkonsert, där våren välkomnas med traditionella sånger, och den stämningsfulla julkonserten som kören tillsammans med en gästsolist håller runt adventstid. Även dessa konserter är öppna för allmänheten.

Kören har idag ca 40 aktiva medlemmar. För att bli medlem i kören krävs, förutom medlemskap i Par Bricole, en godkänd provsjungning för körledningen samt en aktiv aspiranttid under ett år. Kören övar varje tisdag under arbetsåret, och alla Bröder i Par Bricole är välkomna till en provsjungning. Det kan vara en fördel om man har tidigare körvana. Kontakt kan tas med någon av nedanstående Bröder.

Koralintendent / Dirigent

Tony Thornberg
0703-76 86 53
E-post

Vice Koralintendent / Dirigent

Carl-Gustaf Ekström
0705-87 94 59
E-post

Ordförande

Jörgen Hallberg
0733-21 04 00
E-post

Noter

Notarkiv för körens medlemmar

PB-körens notarkiv

Gå till notarkivet >>