Snart startar även PB-säsongen!

Matrikeln är på tryck och snart på väg ut till distribution enl plan. Klang! #29 är på gång och nästa deadline är 26/9.
OIC har riksmöte i Stockholm 21-22/9 – OIM deltar. Vår hemsida får en ny server och uppdaterat utseende under september. Fotograferna har uppdaterat sina arbetsrutiner och kommer även att komplettera med utrustning som underlättar för alla. Sponsorer och annonsörer visar fortsatt förtroende för OSC och OIC:s arbete genom att köpa nya annonser och sponsra våra kalas. Kansliet omorganiserar sitt arbete i nya funktioner som förenklar och effektiviserar i alla led.

OIC har rivstartat arbetsåret på alla cylindrar och vi tackar våra fantastiska Kanslitraktörer för en underbar festmåltid!