• pb_pub

PB PUB – Briljanta talanger!

Att ett sällskap med statuter från 1799 och som målsättning att bevara traditioner presenterar en sådan nyhet som De Bacchanaliska Lekarne är otroligt lysande!

  • varkonsert_16

Vårkonsert och fest

Våra talanger från Kören, Musiken och Theatern bjöd in till traditionell Vårkonsert i Gustav Adolfs kyrka den 23 april . Agerande Bröder samlades tidigt på eftermiddagen för att

  • dampb_screen

DamPb 17 september 2016

Intresset för årets damkalas har varit formidabelt!

  • Goran_Olofsson

Ord från de styrande

  • Johan_Anderson

Klang! Käre Bröder!

Den Bacchanaliska Akademien